Köpeavtal & villkor Meditationscirkel


För deltagande i meditationscirkeln måste kunden fyllt 18 år.

Jag förbinder mig att betala Meditationscirkelns kostnad om 600kr. Summan betalas i samband med anmälan.  Summan betalas ej tillbaka om kunden inte kan delta i meditationen. Om meditationen blir hindrad på grund av restriktioner för covid-19 betalas hela summan tillbaka till kunden. om arrangemanget ställs in av annan anledning av arrangören, så återbetalas hela summan tillbaka till kunden.

Lokalen är ej handikappanpassad.

För att delta i meditationscirkeln,  ska kunden intyga att hen är vid god psykisk hälsa och ej äter antipsykotiska läkemedel. Kunden är väl medveten om att meditationerna sker på individnivå och kräver engagemang från kunden för att få önskad effekt på den fysiska och mentala hälsan. Sacred Journey och Anna Mattsson ansvarar inte för kundens hälsa varken före eller efter påbörjad meditation.


Senast uppdaterad: 2021-09-28


 


Skapa din hemsida gratis!