KURSPLAN 

Prästinnans årshjul

Välkommen till ett år och en dag, där du får beträda de gamla visdomarnas tempel och fördjupa dig i Prästinnans resa runt årshjulet. 

Start 2/2-22

En prästinna står i balans mellan Moder jord, sig själv och universum. Den feminina kraften som prästinnan utgår ifrån, hjälper henne i det alkemiska arbetet. Här presenteras kursplanen för dig som önskar öka din prästinnekraft och jobba med de feminina energierna.
Hela kursen sker på distans via zoom och alla livemöten sparas, så du behöver inte delta live om du inte har möjlighet till det. Vi kommer samlas inför varje Sabbat: Imbolc, vårdagjämning, Beltane, sommarsolståndet, Lammas, Höstdagjämning, Samhain och Yule. 


Innanas Tempel - Imbolc 2 februari

Du beträder det första templet som en jungfru och här välkomnas du genom en initieras i de gamla lärorna och templen. Innana, Drottning av himmel ocj jord, kommer att stå vid din sida och hjälpa dig att växa i din roll som prästinna. 


- Initiering 

- Aktiviering 


Genom det första templet får du komma i kontakt med Lemuriens bortglömda visdomar och väcka din inre feminina kraft.DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas, så du kan se det efteråt

Ett fördjupande kurskompendium 

7 Dimensionell healing sänd till dig

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till Imbolc & LemurienIsis Tempel - Ostara 20 mars

Du initieras här i Isis tempel för att bygga upp din feminina energi och jobba med dina nedre chakran. Här får du ta emot de gyllene koderna från Ankh symbolen och jobba med din inre balans. Vårdagjämningen är ett av de stora skiftena under årshjulet och energin går från vilande till stigande.

- Den feminina energin

- Ankh korset

- Rotchakra 

- Sakralchakra 

- Healing

Den feminina energin är stark och jobbar genom hela kroppen. Den fysiska kroppen reagerar och påverkas av minnen som ligger i våra celler, men också det som ligger kvar i våra meridianer. Den energi som strömmar genom våra kroppar och utgår från de energicentrum i kroppen som kallas chakran. Vi kommer att jobba med bland annat urmodern, för att vår ursprungsenergi och livssyfte.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas, så du kan se det efteråt

Fördjupande kurskompendium

Aktivera din kundalini 

7 Dimensionell healing sänd till dig

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till vårdagjämningen och Isis tempelAtlantis Tempel - Beltane 1 maj

Du går nu in i det tredje templet, som håller Atlantis energier. Här initieras du i Atlantis visdom och återknyter banden till dina inre Gudomliga kunskaper. Här får du jobba med att frigöra dig från karma som ligger kvar från tidigare liv. 


- Atlantis

- Plejaderna

- Manifestation 

- Karma 

- Healing

Beltane bjuder på en eldfest tillsammans med kraftfulla energier från Plejaderna och Atlantis. Här får du själv möta dina Atlantiska band och förstå hur du är knuten till Atlantis och Plejaderna. Du får lära dig den kraftfulla Atlantis Healingen och hur du kan jobba med kristaller. För den här sabbaten behöver du: Bergkristall, smaragd och svart turmalin. Atlantis är en kraftfull källa till visdom och många av oss känner oss starkt knutna till dess magi och alkemi. Genom Plejaderna får du tillgång till ljuskoder, som kommer aktivera gamla visdomar som ligger dolda djupt inom dig och som du en gång har haft tillgång till. Du kommer här att manifestera dig själv!

DU FÅR:

3 X 2h livemöten via zoom. Alla spelas in och sparas, så du kan se dem efteråt

Fördjupande kurskompendium om Atlantis & Plejaderna

Lära dig Atlantis Healing

7 dimensionell healing sänd till dig

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till BeltaneMaria Magdalenas Tempel - Litha 21 juni

Här kliver vi in i Maria Magdalenas tempel och jobbar med ljuset som växer sig starkare inifrån. I Maria Magdalenas tempel får du fördjupa dig i Avalons läror och den Heliga Graalens mysterium.

- Det Gudomligt feminina

- Heliga Graalen

- Jordning

- Avalon

Genom att jobba med Avalons energier, så kommer vi också jobba med Maria Magdalena och de Heliga Graalens mysterier. Genom Maria Magdalena läker vi oss själva och de sår som orsakats genom årtusenden av förföljelse av kvinnor. Här hyllar vi den feminina kraften och förankrar den i oss själva, Moder jord och universum. Så ovan, så ock nedan. Vi förankrar oss alltid både nedåt, inåt och uppåt.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som sparas så du kan se den efteråt.

Fördjupande kurskompendium om Avalon

7 dimensionell healing sänd till dig.

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till sommarsolståndet & AvalonSkörde Templet - Lughnasadh 1 augusti

Vi går nu in i årets första skörd och det är inte bara den fysiska skörden av det som växer i naturen, utan det handlar också om det vi skördar inom oss och det vi åstadkommit under det året som gått. Här kommer vi jobba med energier från det uråldriga Egypten och jobba starkare med Plejaderna och dess visdom. Här sker många aktiveringar och energiöverföringar, för att du som prästinna ska förstå ditt kall och gå djupare in i dig själv.

- Aktiveringar

- Egyptens mystik

- Alkemi

- Healing

Lammas är en tid på året där vi går djupare in i oss själva och ser den vi Är och den vi Önskar bli. Här jobbar vi med den växande månen, för att se vår inre potential. Vi kommer jobba med elementen jord, vind, och vatten och riktningarna är syd och väst. Genom att jobba med Egyptens visdom, så får du här en större förståelse och kunskap om den alkemi som du jobbat med sedan Imbolc och det är dags att se över din skörd. Det ligger mycket healing i det här arbetet och här ska du med hjälp av Plejaderna, hela dig själv och höja din självmedvetenhet för att til fullo kunna stå i din kraft och sanning.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas så du kan se på det efteråt.

Fördjupande kurskompendium om Egyptens magi & Gudinnor

7 dimensionell healing sänd till dig

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till LammasDet Gudomliga Templet - Mabon 23 september

Mabon markerar att halva skördetiden har gått och prästinnan går djupare och djupare in i sig själv. Här kommer vi jobba med vårt ursprung, för att se vem vi är och var vi är på väg i livet och som själ. Här får du möta din sanna själsform och tas med till den plats som din själ kallar hem. Den platsen kan skilja sig åt, beroende på varifrån man kommer och här ska du utforska dig själv och din själ. Du har vuxit i din roll som prästinna och är redo att se dig själv i den rena Gudomliga formen.


- Plejaderna

- Atlantis

- Avalon

- Egypten


Här står vi i världsalltet och vi jobbar med och utifrån oss själva. Därför välkomnar vi alla riktningar, alla element och alla Gudinnor att medverka. Vi är obegränsade i vårt sökande efter oss själva och ska så vara.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas så du kan se det efteråt

Tillgång till din inre gudomliga visdom

7 dimensionell healing sänd till dig 

Fördjupande kurskompendium 

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer kring MabonAmentis salar  - Samhain 31 oktober

Samhain är den tredje och sista skörden och här beträder vi den alkemiska döden, för att rensa bort all karma och alla blockeringar. Genom Samhains portal, når vi den andra dimensionen, där vi kan nå förståelse och även söka förlåtelse hos dem som passerat före oss. Prästinnan vet att livet på andra sidan, är lika verkligt som det hon har framför sina ögon. Prästinnan förstår, att Samhain ger henne en möjlighet att komma nära. Även om vi har mediala förmågor, så är Samhain en magisk portal, där vi ska vara noga med att beskydda oss, för slöjan är tunnare. Vi jobbar med elementen jord, eld och luft och riktningen norr.

- Amentis salar

- Mörkrets läkande kraft

- Alkemiska döden

Prästinnan ger efter för mörkret och vet att det väntar en tid för vila och reflektion. Här går vi in i den mörka aspekten av oss själva och tillåter oss dö i en alkemisk mening. Vi står redo att se vad vi inte längre vill bära med oss in i det nya året. Det här är ändå, prästinnans nyår. Vid sista skörden rensar vi bort de projekt, känslor, relationer och åtaganden som inte längre gagnar oss. Vi går orädda ut i mörkret och låter det omfamna oss. Vi bär inom oss tillit till oss själva och det Gudomliga och vi vet, att vi kommer att födas fram i ett nytt ljus.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som spelas in och sparas så du kan se det efteråt

Fördjupande kurskompendium 

7 Dimensionell Healing sänd till dig

Praktiska övningar i form av ceremonier & ritualer knutna till SamhainIsis Tempel - Vintersolståndet 21 december

Vintersolståndet ger löfte om att ljuset återvänder och här får vi återfödas på ett alkemiskt plan, in i ljuset. Prästinnan har passerat sin mörkaste avgrund och blickar framåt. Vi får här ny energi och vi jobbar här med elementen eld, vatten, jord och luft och riktningen är öst.

- Pånyttfödelse

- Transformation

- Aktivering

Vintersolståndet ger oss en möjlighet att återfödas in i en högre frekvens och högre medvetande. Som prästinna vet vi att den resan aldrig tar slut och vi strävar hela tiden efter högre visdom och det Gudomliga. Här jobbar vi med Gudinnan Isis, som bistår oss i arbetet att födas fram i ett högre syfte.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas så du kan titta på det efteråt

En transformerande meditation, där du återföds med hjälp av Gudinnan Isis

Praktiska uppgifter i form av ceremonier & ritualer knutna till vintersolståndet

7 dimensionell healing sänd till dig

Fördjupande kurskompendiumPrästinnans Tempel - Imbolc 3 februari 2023

Du har nu gått ett helt varv kring årshjulet och vid Imbolc, kröns du till den prästinna och Drottning som du faktiskt är!  Du beträder Ditt tempel och du kröns till prästinna av de gamla visdomarna.

- Initiering

- Kröning

Som prästinna besitter du stor kunskap och bär inom dig den feminina kraften, som alltid kommer att bistå dig i livet. Du behärskar konsten att utföra magi och du vet hur du kan använda dig av elementen för att förändra energier.

DU FÅR:

2h livemöte via zoom, som också spelas in och sparas för att du ska kunna titta efteråt

Invigning & kröning till prästinna & Gudomlig drottning 

7 Dimensionell Healing sänd till dig

Personlig ceremoni

AvslutningsceremoniKURSEN INKLUDERAR


ÖPPNINGSCEREMONI
Vi samlas som systrar, för att tillsammans börja vår resa genom det magiska årshjulet. Vi förankrar oss själva i kosmos och vi bjuder in det Gudomliga högre medvetandet, Gudinnan och väktarna av det Gudomliga templet.

PERSONLIG INITIERINGSCEREMONI

Du får utföra en personlig ceremoni, där du initieras in i de gamla visdomarnas tempel och får tillgång till den gamla magin. Den här ceremonin sker under det första livemötet.


8 CEREMONIER 

Livemöten 2h

Årshjulet för oss genom varje tempel som rymmer den visdom vi söker, för att formas till prästinna. Dessa är alla portaler, som lagrar koder som länge legat undangömda inom oss och som vi nu är redo att aktivera. 


11 LIVEMÖTEN á 2H

För varje sabbat och nytt tempel vi beträder, så samlas vi i systraskapet. Tillsammans möter vi och tar emot den Gudomliga visdomen från Lemurien, Atlantis, Plejaderna och Avalon. Vi jobbar med kraftfulla och urgamla läror, för att återknyta till den eteriska, fysiska, känslomässiga och mentala kroppen. För att vi ska stå i vår prästinnekraft, vare sig vi befinner oss i vardagens bestyr eller i ceremonier.


8 PRAKTISKA ÖVNINGAR

Dessa övningar ges till dig, för att stärka dig själv och kontakten med det Gudomliga. När vi utför ceremonier och ritualer, bygger vi upp våra energier och det vi skapar då, får enorm. Detta blir ett starkt redskap i ditt arbete som prästinna.


PERSONLIG INITIERING OCH KRÖNING

Du får utföra en personlig initiering och kröning till Prästinna av de gamlas visdomarnas tempel. Som drottning och prästinna av dessa tempel, är du också en väktare av de gamla visdomarna.


AVSLUTNINGSCEREMONI

Vi samlas i systraskap och gör en gemensam avslutningsceremoni, där vi alla ingår i samma systraskap och delar varandras energier. 


TILLGÅNG TILL PRIVAT FACEBOOK GRUPP

Du får tillgång till en privat facebook grupp, där alla systrar och prästinnor kan samlas i varm gemenskap och trygghet. Där kan ni fritt dela era upplevelser med varandra och stötta varandra genom er resa.


HUR ANMÄLER JAG MIG?

Du anmäler dig genom att klicka på länken nedanför. Du kommer då vidare till kassan.VAD ÄR KURSVILLKOREN?

Enligt distansköplagen, har du 14 dagar returrätt på ditt köp. Vid ångrat köp, sänds ett mail av kunden till anna@sacredjourney.se inom 14 dagar. Därefter betalas ej pengar tillbaka om du väljer att avbryta kursen. Pengar betalas ej heller tillbaka om du anmäler dig senare än 14 dagar innan kursstart och kursen hinner starta inom de 14 dagarna. 


VAD KOSTAR KURSEN?

Betalning sker i samband med anmälan och du kan välja att betala med klarna och därmed dela upp summan.TEMPELDÖRRARNA ÄR STÄNGDA!

Skapa din hemsida gratis!