Hur kan vi höja vår frekvens? Är Du redo för den femte dimensionens medvetande?

10.11.2021

Människan har under lång tid levt i den tredje dimensionens medvetande, men vi jobbar frekvent för att höja oss själva.

Från början befann sig människan på en betydligt högre frekvens och vårt medvetande var i den femte och kanske även sjätte dimensionen. 

För många tusen år sedan, i en tid då Lemurien blomstrade, så levde människan i samklang med varandra, djuren och naturen. Vi behövde inte ord för att kommunicera, utan använde vår telepatiska förmåga att kommunicera med både människor och djur. Vilket betydde att vi hade en mycket djupare förståelse för varandra och Moder Jord. 

Under tiden för Lemurien och Atlantis, har vi fått hjälp från bland annat Plejaderna för att höja frekvensen på jorden. Därför kan vi söka oss till Plejadernas medvetande, för att höja oss själva.

Det finns mycket som du själv kan göra för att höja ditt medvetande och energifrekvens. Sedan ganska lång tid tillbaka, så lever de flesta människor i ett tredimensionellt medvetande, men vi är nu redo att höja frekvensen och många har redan gått in i den fjärde och femte dimensionen.  Här får du några tips på hur du kan utveckla dig själv och ditt medvetande. 

MEDITATION

Att meditera stärker din kontakt med det högre medvetandet och din kropps chakran. Chakran är energicentrum i kroppen, där din kropps meridianer utgår ifrån. Där akupunktörer sätter sina nålar. I meditation kan du nå andra sfärer och du kan kanalisera dina guider, änglar och andra entiteter och livsformer. För att nå en djupare och högre nivå av ditt medvetande, så kräver det att du går in i total avslappning och tillåter hela din kropp och ditt sinne att vila. Anledningen till det, är att du då kan du uppnå de allra högsta frekvenserna. Bland de allra högsta, finns Änglarna, som även de har olika frekvenser och de allra högsta bland Änglarna är Seraferna. 


TACKSAMHET

Tacksamhet är en av de mest frekvenshöjande känslorna vi har och när vi känner tacksamhet så höjer det vår livskvalitet avsevärt, vilket också höjer medvetandet. Det som gör tacksamheten så magisk, är att vi fokuserar på det vi har och inte på det vi inte har. Universum ger oss det vi sänder ut och när vi sänder ut tacksamhet, så får vi ännu mera att vara tacksamma för. 


TILLIT

Våra liv är delvis utstakade för oss, men vi får alltid nya möjligheter att göra saker och ting rätt, på ett eller annat vis. Detsamma gäller alla de som gjort oss något orätt. När vi känner tillit, så släpper vi på det kontrollbehov som vårt ego har belagt oss med. Hjärnan vill styra och alltid veta vd nästa steg ska bli. Det skapar hinder i vår utveckling och hämmar vårt högre medvetande när det försöker ge oss budskap och visa vägen i livet. Vårt högre medvetande vet nämligen vad som är rätt och fel för oss och vårt högre medvetande, vår själ, har redan gjort upp en plan för det här livet på jorden. det kan till och med vara så, att det här livet, är ett i raden för ett högre syfte som din själ har förutbestämt för att å ett visst mål. så ha tillit till att din själ alltid vet vad som är bäst för dig och att det som sker i ditt liv, alltid sker ur det höga och gudomliga syftet.


SLÄPP TAGET OM DITT EGO

Vårt ego vill gärna ställa till bekymmer för oss och det av den enkla anledningen, att egot vill ha kontroll över det som sker. Men vi kan inte alltid finna en direkt förklaring på vissa händelser och det är inte heller meningen att vi ska det. Universum förser oss med det som ligger i vår livsplan och mer därtill om vi ber om det och är mottagliga för att ta emot det. Det är nämligen inte alltid som universum levererar på det sätt vi själva tror, utan det kan koma till oss på det mest oväntade sätt. Om vi då inte är mottagliga för det och kan förstå att det är universum som knackar på, ja då kan det hända att vi går miste om just den gåvan. 

Egot vill också få oss att tro, att det gudomliga ligger utanför oss själva. Det kan inte bli mer osant. Vi är en del av det Gudomliga och vi har lika mycket gudomlighet inom oss, som universum själv har. Vi har alla redskap inom oss som vi någonsin kommer att behöva. Vi har alla svar inom oss, som vi någonsin kommer att söka och vi har all förmåga att förändra. 


KÄRLEK

För att nå ett högre medvetande, behöver du öppna upp ditt hjärtchakra och leva ditt liv genom kärlek och ödmjukhet, mot allt levande.  Genom att bemöta andra med kärlek, så fyller du också dig själv med den universella kärleken. Den kärlek som vi ska ge mot alla människor och djur vi möter. Den kärleken där vi erkänner allt levande.


FÖRLÅTELSE

Att förlåta är frigörande och ger inte bara dig själv en lättare känsla, utan ger också en chans till höjning till den som blir förlåten.  Att leva i den femte dimensionen innebär att fullt ut förlåta den som gör dig något orätt, för det är inte alltid du förstår orsaken bakom handlingen. Karman kan ligga kvar från tidigare liv och kan komma när tiden är rätt, även om det gått ett helt liv däremellan. För att bryta karman, så måste man förlåta och släppa taget. Endast då kan man gå vidare. 

Vi går snart in i en högfrekvent portal: 11:11 där vi har stora möjligheter att nå ett högre plan av medvetande och höja vår energi. Torsdag 11 november är en kraftfull dag, som bär med sig energier från änglarna, som kommer för att bringa ljus och medvetenhet till oss. Har du möjlighet, så sätt dig i meditation och be dina Guider, Änglarna och uppstigna mästare att komma till dig. Be om deras visdom och energi.


I facebook gruppen Sacred Journey Mystery School | Facebook  är en grupp för kvinnor som vill utvecklas andligt och personligt och där vi jobbar utifrån den feminina kraften. Känner du dig redo att höja din energi och öppna upp och  jobba med din feminina kraft? Då är du välkommen till Sacred Journey Mystery School där Du får bli en del av ett magiskt systerskap.


Väl mött )O( 

Anna Mattsson 

Medium, Healer & Prästinna

Skapa din hemsida gratis!