Vägledning för v.44 1:11 och Nymåne

01.11.2021

Vilken vecka vi har att se fram emot! Den inleds med den magiska sifferkombinationen 1:11 som är högfrekvent och talar änglarnas språk. Måndag 1 november 1:11 är en dag för transformation och manifestation. Ta till vara på den här dagen och jobba mot ditt mål.

Nymånen påverkar också den här veckan, vilket kan ge oss ny energi och skaparglädje. Om inte höstrusket håller dig inomhus, så gärna ut på kvällen och blicka upp mot himlen. Just nu kan vi inspireras av stjärnorna. Det är starka energier i omlopp och vi ska ta till vara på dem! 

Vi påverkas också av Venus extra starkt den här veckan. Kärlekens Gudinna! Venus står i konjunktion med det galaktiska centrumet och hjälper oss att verkligen förverkliga oss själva! Men för att göra det, måste vi först veta vad som håller oss tillbaka. 

Vilken karma håller dig tillbaka? Hur påverkas du av historiens vingslag?

Det är främst vi kvinnor som bär med oss den kroppsliga karman, som lagts på oss av män, genom lång tid av förtryck, dömande och rädsla för den feminina kraften. 

Venus jobbar nu med halschakrat, tredje ögat och hjärtat. Varför? För att förverkliga och förkroppsliga dig själv, behöver du bli medveten om din inre sanning och din inre röst. Halschakrat hjälper oss bli medvetna om den sanning som vi kanske inte vågar stå i. Kanske är du inte rädd för att säga vad du tycker, men lever du i din sanning? Är du trygg i din kropp och den du Är?

Halschakrat jobbar också med öronen och tredje ögat, för att du ska höra och se dig själv, dina drömmar och visioner.  Dessa rör sig sedan ned mot hjärtchakrat, för att du ska leva i din sanning. 

Den här veckan handlar alltså om att beträda mörkret, för att finna oss själva och läka. I mörkret sker den alkemiska döden, vilken är nödvändig för att du ska kunna återfödas in i ditt sanna jag. Den du är utan andras dömande och pålagda roller. Den du är under lagret av rädslor och förtryck. den du är utan andras tyckande och tänkande. Du är redo att stå i din kraft och vara den du verkligen Är.

Från Tisdag 2 november, inleder jag en sju veckor lång avkodning, aktivering och healing, där du får möjlighet att vägledas in i det mörka jaget, för att befria dig själv från karma, rädslor och påtvingade roller. Fram till vintersolståndet får du jobba med dig själv och din inre sanning, för att gå in i den alkemiska döden, den shamanska döden, för att sedan återfödas, med ljuset vid vintersolståndet. Står du grundad i din kropp och din sanning? Står du upp för den du är och lever i den sanning som är skapad av dig?

Genom Amentis stora salar, går vi för att finna oss själva och se de sanningar som lagts på oss av andra, för att vi ska passa in. Där får du möta dig själv och avkoda dig från gammal karma och tidigare liv, som inte för dig framåt, utan håller dig fast. 

Läs mera och anmäl dig här, till din healing och transformation som sker online. 


Jag önskar dig en magisk vecka )O( Väl mött )O( 

Anna Mattsson 

Medium, Healer & Prästinna


Skapa din hemsida gratis!