Vägledning för v.45

08.11.2021

Vi har passerat en kraftfull nymåne, vars energier fortfarande påverkar oss. Vi står inför en ny början och vi vägleds nu framåt av gudomliga krafter.

Veckan inleds med siffran åtta. Vilket ger oss en liten hint om, att inleda veckan väl. Det vi gör nu, kommer nämligen påverka oss hela veckan.

Balans är ett nyckelord, liksom den feminina energin. Energierna den här veckan stöttar den andliga utvecklingen och du har stora möjligheter att höja din frekvens. 

Torsdag 11:11 bär med sig en högfrekvent energi från Änglarna, som kommer med viktiga ljuskoder. Ljuskoder för Dig att ta emot och manifestera inom dig. Änglarnas visdom söker dig och du kan förbereda dig själv genom att öppna upp vara mottaglig för att ta emot Universums Gudomliga plan. 

Din frekvenshöjning. 

Din visdom. 

Din väg framåt.

När vi väljer att höja vår frekvens, så väljer vi också den gudomliga planen och att ha tillit till den väg som är utstakad för oss. Vi har alla ett syfte med våra liv, med olika lärdomar och karmaband att lösa upp. Det är också upp till oss själva att finna just den specifika vägen som vi själva har valt och att finna svaren på de frågetecken vi stöter på genom livet. 

Människan har under väldigt lång tid, levt i en tredimensionell värld. Något som vi inte alls är menade till att göra. Vår kunskap och visdom går så mycket längre, men vi har tyvärr glömt bort stor del av den. Många har börjat vakna och många har passerat ini fjärde dimensionen och vissa även den femte. När vi när de högre dimensionerna, finner vi inte längre någon glädje i att befinna oss på de lägre frekvenserna och på så sätt, får vi även andra att vilja höja sig själva. det är inte så roligt att bli ensam kvar nere i de låga och tröga frekvenserna, där den personliga utvecklingen står stilla. 


Jag har skapat en ny facebook grupp för kvinnor som önskar höja sin energifrekvens och jobba med den feminina energin. Ett systraskap, där alla hyser största respekt för varandra och hjälper varandra framåt i den andliga utvecklingen, för att nå de högre dimensionerna. Gruppen är på engelska, för att jag hoppas kunna integrera med resten av världen, vilket facebook är ett fantastiskt redskap för att göra och för att vi tar till oss så mycket kunskap av våra medsystrar runt om i världen. 

Välkommen till  Sacred Journey Mystery School. En plats för kvinnor, prästinnor och häxor att samlas och höja den globala energifrekvensen. Väl mött )O( 

Anna Mattsson 

Medium, Healer & Prästinna


Skapa din hemsida gratis!