Vem & Vad är en Prästinna?

16.07.2021

En Prästinna är en kvinna som är hängiven sin andliga väg. Hon lever sitt liv som prästinna och väljer inte ut specifika dagar då den rollen ska ta plats. Prästinna är hon i alla delar av livet.

En prästinna känner sig själv utan och innan och är väl medveten om både sitt ljus och mörker. Människan lever med båda sidorna inom sig och prästinnan är medveten om dem och skapar balans mellan yin och yang. 

En prästinna står med båda fötterna på jorden, samtidigt som hon kan resa genom tid och rum och spränga dimensionsgränserna. Hon fördjupar sig i de uråldriga kunskaperna och mystiken och anammar det i sitt liv. Hon lär sig bemästra och rikta sina energier, för att skapa det hon vill ha. En prästinna står i kontakt med det Gudomliga och lyssnar till Moder Gaia och förstår hennes budskap hon sänder ut. 

En prästinna viker aldrig av från det själsliga kontrakt som hon skrev under när hon gick ned till jorden. I det kontraktet står det, att hon ska kärleksfullt förmedla det Gudomliga till mänskligheten och jobba i och för kärlek, även i tider då mörkret tagit överhanden. 

Vad är skillnaden mellan en prästinna och ett medium?

Den frågan har ställts till mig många gånger och skillnaden är stor. Som medium, arbetar man med andra sidan och fokus ligger på att framföra meddelanden från andra sidan. Det är långt ifrån alla medium som söker djupare kunskaper inom mystiken eller de gamla kunskaperna. 

Som prästinna behöver du inte vara medial, men du är andlig och i den andliga resan utvecklas du och din energi stiger med den utvecklingen, vilket sen kan leda till att det öppnar upp ditt kronchakra och hjälper dig kommunicera med andra sidan.

Att vara prästinna är en Heligt livsval man gör och till det hänger man sitt liv. Det finns inga genvägar eller snabba lösningar till att nå dit man vill och allt man gör, kräver tid, engagemang och tålamod. Man lär genom hela livet och det finns alltid en chans till nystart.

Det finns många olika vägar att välja mellan och det finns lika många olika trosuppfattningar. En prästinna dömer ingen annans väg eller livsval och hon förstår att allting hör samman, oavsett vilken väg man tar. Önskar du utvecklas på ett personligt, andligt och medialt plan, så finna nu Andlig & Medial coachning online.

Det är för dig som inte vill gå en specifik utbildning, utan vill utvecklas i sin egen takt och ha tillgång till en coach. Du får inget diplom, men det hjälper dig att börja kommunicera med ditt högre jag och dina guider. Det finns ingen gräns för hur långt du kan gå. Tanken är din begränsning, så våga tänk stort!

Det här ingår:

En allmän och personlig vägledning sänd till din e-post varje vecka

En vägledd meditation, sänd till din e-post varje vecka

30 min. coachsamtal via telefon varje månad


Nya anmälande registreras den 1:a i varje månad och faktureras månadsvis. Läs mera och anmäl dig här


Väl mött )O(

Anna Mattsson

Medium, Healer & PrästinnaSkapa din hemsida gratis!