PRÄSTINNEUTBILDNING  Prästinnans årshjul

Jag bjuder in dig, att under ett år och en dag, få fördjupa dig i årshjulet och den feminina energin. 

TEMPELDÖRRARNA ÄR STÄNGDA!

Start 2/2-22

Vi står inför en massiv frekvenshöjning och vi behöver alla sträva efter att nå en högre medvetandenivå. I den här prästinneutbildningen, får du aktivera och jobba med din feminina kraft och höja din frekvens. Det gör vi här genom att jobba med Lemurien, Atlantis, Plejaderna och Avalons energier. När vi bär med oss den urgamla visdomen genom årshjulet, kan vi också knyta samman de Gudomliga banden vi har med vår själ.

Prästinnan är den kvinna som håller sin energi levande och som kan se och förstå helheten. Vi glömmer ofta bort det Gudomliga syftet med våra liv och den här utbildningen ska hjälpa dig att minnas. Du kommer att jobba med dig själv på ett djupare plan och möta alla aspekter av dig själv och Gudinnan. Gudinnan som du kan se avspegla sig i dig och din feminina kraft.

Som prästinna av den urgamla visdomen, kommer du möta dig själv på flera olika plan och du kommer vandra genom både ljus och mörker. Något som är nödvändigt, för att vi ska komma fram och helt och fullt stå i vår Gudomliga kraft.

Vägen genom årshjulet är inte enkelriktad och det är heller inte det Gudomliga. För att vi till fullo ska förstå, så behöver man se alla aspekter av helheten. Därför kommer du jobba med de gamla lärorna och förstå ur-visdomen. Du får gå genom Lemurien och finna dig själv i Atlantis och den urgamla visdom som ligger inom dig, som kanske glömts bort. Plejaderna för dig vidare och hjälper dig att höja din frekvens, för att slutligen landa i Avalons trygga famn. Här kommer du möta flera uppstigna mästare, som kommer fungera som guider till dig genom den här Gudomliga resan genom årshjulet och din inre feminina kraft.

- Rening
- Aktivering
- Balans
- Healing

Den här processen innebär ett stort inre arbete, där du får jobba med att släppa blockeringar och frigöra dig från karma som sitter bunden till dig från tidigare liv och även den genetiska karman. Med hjälp av de uppstigna mästarna som vi jobbar med, får du aktivera nya ljuskoder, som höjer din frekvens och ditt medvetande.

Elementen och de fyra riktningarna
Genom årshjulet får du också jobba med de fem elementen och de fyra riktningarna. De för med sig kraftfull energi, som är oss till hjälp i det vardagliga livet som när vi ska utföra större ceremonier och ritualer.

Månen
Du får också jobba med månens faser och finna den feminina balansen tillsammans med månens faser.

Ceremonier & ritualer
Genom det ceremoniella arbetet, kan vi fånga upp, förstärka och fördriva energier. Det många kallar magi eller alkemi. Genom årshjulets olika sabbater, kommer vi jobba med olika ceremonier för balans, feminin kraft och frekvenshöjning.

GudinnanGudinnan, som är en spegelbild av dig själv och en lika stor del av dig, som av allt annat. Det Gudomliga ligger inom oss och vi har det inom räckhåll bara vi förstår hur vi ska frigöra kraften inom oss. Här kommer vi jobba med den feminina energin och en av våra guider här kommer vara Maria Magdalena, Isis och Avalons Gudinnor. En kraftfull aktivering och transformation, som öppnar upp och stärker din kundalini. 


Läs mera och anmäl dig till kursen genom att klicka på länken nedan

Skapa din hemsida gratis!